Harmonia designu budynku z otoczeniem.

Brama wjazdowa to wizytówka każdej posesji. Zgodnie z przysłowiem „jak cię widzą, tak cię piszą”, warto zadbać o to, aby komponowała się ze stylistyką budynku. Jednak wygląd to nie wszystko. Cechą, którą należy uwzględnić przy wyborze bramy wjazdowej jest jej funkcjonalność. Brama wjazdowa powinna działać w sposób prosty i bezkolizyjny przez wiele lat. Ponadto, musi odpowiednio zabezpieczać posesję.

W BRAMARKECIE oferujemy kilka rodzajów bram wjazdowych:

Miejsce usytuowania otworu bramowego na posesji określa projekt zagospodarowania przestrzeni, który stanowi część zatwierdzoną przez nadzór budowlany. Brama wjazdowa nie może kolidować i utrudniać dostępu do innych posesji, a także do urządzeń usytuowanych na ulicy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w praktyce szerokość bramy wjazdowej mierzy przynajmniej 3 metry.